Svalbard Næringsforening jobber for å utvikle øyas næringsliv.

Les mer Om oss. Ønsker du å bli medlem? Spørsmål? Kontakt oss!.

Hva gjør Svalbard næringsforening?

Svalbard næringsforening skal fremme næringslivsinteresser for å sikre at Svalbard har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og arbeide her. Vi skal være en medlemsorientert, samfunnsbevisst aktør og en attraktiv samarbeidspartner.

Vi setter fokus på lokalt næringsliv gjennom medlemsmøter, og digital kommunikasjon som nyhetsbrev og internett. Foreningen fremmer også de forskjellige bransjers interesser gjennom prosjekter og bransjegrupper. Eksempler på dette er Enøkprosjekt og Handelsgruppe.

Vi kommer til å bruke sosiale medier i vår kommunikasjon med omverdenen. Om du er interessert i næringsutvikling på Svalbard, følg oss på facebook.

Siste nytt fra Svalbard næringsforening

Formål

Svalbard Næringsforening ble stiftet i 1993 med formål om å ivareta det private næringslivs interesser og fremme næringens utvikling på Svalbard.

Har du spørsmål?

Om du har spørsmål kan du kontakte oss her, eller sende oss en e-post.

Bli medlem!

Meld inn din bedrift i Svalbard næringsforening, og vær med å legg premissene for næringslivet på Svalbard  

Laget med støtte fra

SM_logo_pos_rgb-1