top of page

Svalbard-dagen (Oslo)

Mars 2023

I samarbeid med Visit Svalbard/Reiselivsrådet, LO og NHO har Svalbard Næringsforening arrangert «den Store Svalbarddagen» for Stortingsrepresentanter og statsadministrasjonen i Oslo 15.3.


Kartlegging av boligsituasjonen i Longyearbyen

Februar 2023

Visit Svalbard og Svalbard Næringsforening har utarbeidet en kort undersøkelse for å kartlegge boligbehovet i Longyearbyen og danne et bedre bilde av dagens boligsituasjon.

Les mer om temaet her

Energiomstillingen

November 2022

Energiomstilling på kollisjonskurs med næringsliv og lokalbefolkning? Et leserbrev fra Svalbard Næringsforening.

Les mer her

Næringsfondet

Longyearbyen lokalstyre har bevilget 1,5 millioner kroner til å stimulere til stabilisering av sysselsetting og mindre innovasjonstiltak.

Les mer her

Næringsvennlig kommune

Næringsvennlig Longyearbyen lokalstyre er tuftet på Innovasjon Norge programmet Næringsvennlig kommune.

Dette er en prosess og vi er i avslutning av forstudien.

Les mer her

Strategisk næringsplan

Longyearbyen lokalstyre har ikke etablert en strategisk næringsplan pr. 2020.

Arbeidet med en slik plan sees i sammenheng med utarbeidelsen lokalsamfunnsplanen til Longyearbyen lokalstyre.

Les mer her

bottom of page