top of page
IMG_20200325_195632.jpg

Våre aktiviteter/prosjekter

Her kan du finne mer om både tidligere og pågående aktiviteter/prosjekter i regi av Svalbard Næringsforening og samarbeidspartnere.

Mars 2023

Les mer

I samarbeid med Visit Svalbard/Reiselivsrådet, LO og NHO har Svalbard Næringsforening arrangert «den Store Svalbarddagen» for Stortingsrepresentanter og statsadministrasjonen i Oslo 15.3.

Svalbard-dagen (Oslo)


Kartlegging av boligsituasjonen i Longyearbyen

Februar 2023

Visit Svalbard og Svalbard Næringsforening har utarbeidet en kort undersøkelse for å kartlegge boligbehovet i Longyearbyen og danne et bedre bilde av dagens boligsituasjon.

Les mer om temaet her

November 2022

Energiomstilling på kollisjonskurs med næringsliv og lokalbefolkning? Et leserbrev fra Svalbard Næringsforening.

Les mer her

Energiomstillingen

Næringsfondet

Longyearbyen lokalstyre har bevilget 1,5 millioner kroner til å stimulere til stabilisering av sysselsetting og mindre innovasjonstiltak.

Les mer her

Næringsvennlig Longyearbyen lokalstyre er tuftet på Innovasjon Norge programmet Næringsvennlig kommune.

Dette er en prosess og vi er i avslutning av forstudien.

Les mer her

Næringsvennlig kommune

Longyearbyen lokalstyre har ikke etablert en strategisk næringsplan pr. 2020.

Arbeidet med en slik plan sees i sammenheng med utarbeidelsen lokalsamfunnsplanen til Longyearbyen lokalstyre.

Les mer her

Strategisk næringsplan

Våre aktiviteter

Her kan du finne mer om både tidligere og pågående aktiviteter/prosjekter i regi av Svalbard Næringsforening og samarbeidspartnere.

bottom of page