top of page

tir. 24. okt.

|

Publikumshuset

Frokostmøte i regi av Tolletaten - Åpen dialog

Svalbard ble etablert som eget tollområde i mai 2022. I den forbindelse vil det være svært nyttig å få et møte for å bygge forståelse for hvilke behov næringslivet på Svalbard har, og hvordan plikter tilknyttet aktører i vareførselen vil treffe næringslivet.

Registreringen er lukket
Se andre arrangementer
Frokostmøte i regi av Tolletaten - Åpen dialog
Frokostmøte i regi av Tolletaten - Åpen dialog

Tid og sted

24. okt. 2023, 08:00 – 10:00

Publikumshuset, Bykaia, Longyearbyen 9170, Svalbard og Jan Mayen

Gjester

Om arrangementet

Tolletaten inviterer til frokostmøte den 24.oktober kl. 0800 – 1000, Publikumshuset på Bykaia i Longyearbyen (vis a vis Port Longyear)

Svalbard ble etablert som eget tollområde i mai 2022. I statsbudsjettet for 2023 legges det opp til at kontrollen med tiden, og med nødvendige tilpasninger til lokale forhold på Svalbard, i størst mulig grad bør tilsvare kontrollen på fastlandet, med de plikter det innebærer for aktørene i vareførselen.

Tolletaten har som følge av dette etablert et prosjekt som blant annet har som oppgave å vurdere behovet for regelverksutvikling og systemstøtte, og å utarbeide en plan for hvordan disse pliktene kan innføres stegvis. I den forbindelse vil det være svært nyttig å få et møte med dere for å bygge forståelse for hvilke behov næringslivet på Svalbard har, og hvordan slike plikter vil treffe næringslivet.

Info fra prosjektet om etablering av plikter for næringslivet:

  • Kort info om hvorfor Svalbard ble etablert som eget tollområde i mai 2022.
  • Hvordan situasjonen er i dag, knyttet til kontroll med vareførselen på Svalbard?
  • Foreløpige skisser til hvordan en stegvis innføring av blant annet plikter knyttet til deklarasjon, varsling og melde og opplysning vil kunne gjennomføres på Svalbard

I møtet ønsker vi å få dialog om:

  • Vareflyten til og fra Svalbard, siden dette har betydning for hvilken informasjon næringslivet plikter å sende til Tolletaten. Eventuelt hvilke utfordringer dere har?
  • Hvilke tanker dere gjør dere rundt innføring av melde- og opplysningsplikter og hvordan ser dere for dere at dette kan foregå i praksis?
  • Er det noen særlige forhold vi bør tenke på når det gjelder Svalbard?

Vi ønsker å by på enkel servering, påmeldingsfrist innen torsdag 19.oktober.

Velkommen til et tverrfaglig frokostmøte for alle næringsdrivende - både med aktive roller og generell interesse opp mot vareflyten til og fra Svalbard.

Dele dette arrangementet

bottom of page