Styret

Styret i Svalbard Næringsforening består av følgende personer pr 2016:

Rolle Navn

Leder

Terje Aunevik                  

Nestleder

Sveinung Lystrup Thesen

Styremedlem

Trond Hellstad                 

 

Merete Nordheim

 

Robert Nilsen 

Vara

Stian Løkser

 

Hanne Bjerk

 

Robert Johansen

Revisor

Ryno Hansen                                   

Valgkomite

Anne Margrethe Kleczka

 

Steinar Rogermoen                      

 

Morten Helliksen