Strategisk næringsplan

Foto: Christopher Engås/Svalbardposten
Last ned

Last ned strategisk næringsplan 2014

Svalbards historie er næringshistorie.

Takket være norske næringsaktører så er Svalbard i dag en del av Norge.

Lenge før Svalbard havnet på den politiske arenaen, var det fiskere, fangstfolk og gruvepionerer som så mulighetene i Arktis.

Med fremoverlent fremtidstro trakk de nordover til dette fantastisk vakre landet og skapte aktivitet. En aktivitet som dannet grunnlaget for suvereniteten, for det spennende samfunnet, og den fantastiske plattformen Longyearbyen er i dag.

Her finner vi internasjonal flyplass, internasjonal havn, fiber og bredbåndstilbud, kraftforsyning, sykehus, brannvesen, redningstjeneste, forskning, undervisning, god hotellkapasitet, offentlig forvaltning, logistikk, bergverk, bygg & anlegg, satellittstasjoner, reiseliv, skole, restauranter, kultur og fritidstilbud.
Her finner du omtrent alt. Og ALT er i verdensklasse, på toppen av verden, og innenfor gangavstand.

Som om ikke det var nok så er Longyearbyen sterkt preget av en særdeles trivelig, kompetent befolkning fra mange land, og med et stort engasjement.

I et slikt perspektiv er det vi hevder at Longyearbyen er den arktiske hovedstaden, og er i posisjon til å bli et kraftsentrum i den økende aktiviteten vi ser i nord.

For 25 år siden ble den første næringsplanen for Longyearbyen laget. Her etablerte man de tre hovedpilarene, der reiseliv, gruvedrift, og forskning/undervisning skulle være satsningsområder.

Longyearbyen har levert.

I disse dager åpner en av verdens mest avansert kullgruver, det er god og sunn utvikling i reiselivet, studenter og forskere er en markant del av bybildet.

Nå skal vi levere igjen, og vi skal vise verden at her er det vilje, kreativitet og kompetanse. Om jeg skulle beskrive arbeidet med ny næringsplan med noen nøkkelord, blir det:

Symbiose. Kompetanse. Plattform. Utstillingsvindu. Forutsigbarhet.

Vi skal utnytte kunnskap og erfaring som finnes her, vi skal bli flinkere til å koble sammen pilarene vi har, vi skal bruke kreative krefter til å utvikle ny aktivitet, verdiskaping og sysselsetting, vi skal utvikle og utnytte Longyearbyens unike infrastrukturplattform.

Vi skal gjøre det på forsvarlig vis, i et fantastisk villmarksområde, som skal forvaltes tydelig og forutsigbart.

Longyearbyen passer perfekt som testarena og utstillingsvindu. Og det vi får til her skal vi stolt vise frem til verden. Om vi fokuserer på hva som er mulig, fremfor hva som ikke er mulig, så skal dette gå greit. Men vi må gjøre det sammen.

Jeg håper ny strategisk næringsplan for Longyearbyen treffer en nerve som gjør at du får lyst til å bli med videre på denne historien.

Takk for alle bidrag, og for engasjert deltakelse i ressursgruppene!

 

Longyearbyen, 10. april 2014

Terje Aunevik
Leder, Svalbard Næringsforening