ENØK-prosjektet

ENØK på Svalbard

På Svalbard er det gjennomført flere enøk prosjekter, men det er ikke alltid like lett å skaffe informasjon om hvilken effekt prosjektet har gitt både økonomisk, men også for miljøet. For å gjøre det enklere for selskaper som ønsker å gjennomføre enøk prosjekter har vi prøvd å samle informasjon om enøk prosjekter som har blitt gjennomført på Svalbard. Vi oppfordrer selskaper som har gjennomført vellykkede enøk prosjekter slik at vi kan presentere disse.

Led belysning

Longyearbyen lokalstyre har gjennomført utskifting av gatebelysningen i Longyearbyen til LED. Prosjektet var støttet av Svalbard Miljøvernfond.

Gammel belysning
Energiforbruk: 380 000 kW
Kostnad Kr: 540 000.-
Kullforbruk: 228 tonn
Utslipp CO2: 510 tonn

LED belysning
Energiforbruk: 57 000 kW
Kostnad Kr: 81 000.-
Kullforbruk: 35 tonn
Utslipp CO2: 78 tonn

Besparelse / reduksjon
Energiforb.: 323 000 kW (85%)
Kostnad Kr: 459 000.-
Kullforbruk: 193 tonn
Utslipp CO2: 432 tonn

SD anlegg

Longyearbyen lokalstyre har gjennomført et pilotprosjekt på to av barnehagene i Longyearbyen. Normtall for tilsvarende bygninger var 223 kWh/m2/år. Barnehagene hadde et snittforbruk de 3 siste årene på 565 og 470 kWh/m2/år

Det var planlagt å gjennomføre følgende tiltak:

 • – Utskifting/supplering av styrings automatikk/SD-anlegg
 • – Automatisk frekvensstyring av vifter og pumper etter behov
 • – Intelligent temperaturstyring/overvåking av alle rom/soner
 • – Forbedring av utelys-styring
 • – Ny energibesparende varmeslist, for økt komfort/gulvvarme

 

Forventet resultat:

 • – Økt komfort/bedre inneklima
 • – Bedre og enklere overvåking/kontroll
 • – Besparelse pr år: 100-150 000,-
 • – Inntjeningstid: ca. 3 år

 

Lompensenteret AS gjennomførte investeringer for å redusere kWh forbruket på Lompensenteret gjennom å etablere SD anlegg med:

 • – Automatisk frekvensstyring av vifter og pumper etter behov.
 • – Intelligent temperaturstyring/overvåking av alle rom/soner med co2 målere.

 

Investeringen ble gjennomført i 201 og var veldig vellykket. SD anlegget ga bedre og enklere mulighet til overvåking og kontroll av bygget. Investeringen ble inntjent på 2,5 år og ga følgende besparelser etter 1 år:

Før investering (2009)
Energiforbruk: 1 532 197 kW
Kostnad Kr: 869 515.-
Gj. Sn. forbruk: 409 pr kvm

Etter investering (2011)
Energiforbruk: 601 980 kW
Kostnad Kr: 329 635.-
Gj. Sn. forbruk: 161 pr kvm

Besparelse / reduksjon
Energiforb.: 930 217 kW (70%)
Kostnad Kr: 539 880.-
Gj. Sn. forbruk: 248 pr kvm

Solcelleanlegg

LNS Spitsbergen AS etablert solcelleanlegg på bygningsmassen på Elvesletta syd. Mer kommer

Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS etablerte solcelleanlegg i Svea. Mer kommer

Miljøstyring

LNS Spitsbergen AS ble sertifisert etter både ISO 14001 og ISO 9001. Dette medførte at LNS Spitsbergen AS gjennomførte en rekke tiltak for å redusere ytre miljø og kvalitet:
Fra luft til nitrogen i dekk:

 • 10 % økt levetid på dekk

 • 2 % reduksjon i drivstofforbruk

  • Fartssperre på trekkvogner/hengere: 70 km/t
   • 1,6 l/mil drivstofforbruk, (80.000l pr år)

   • 10 % reduksjon i deleforbruk

   • 20 % reduksjon i dekkforbruk

   • Rekvisita: redusert bruk av engangsservise, alle har fått egen kopp

    • 2 – sidig utskrift
     Kjemikalier: stadig substitusjon av miljøskadelige stoffer
     Energi/strøm/Enøk:
     • Forprosjekt gjennomført – planlegging av miljømerking bygg og reduksjon av energibruk i bygningsmassen.

      • Avfall:
       • Flere kontainere, egen «gjenvinningsstasjon»

       • Bedre merking.

        • Kompetanse:
         • Ansatte på kurs i miljøstyring

         • Ansatte på kurs i substitusjonsarbeid farlige kjemikalier

         • Ansatte på kurs beredskap samt beredskapsøvelser i egenregi

         • Kontinuerlig øvelser og samlinger: oljevernberedskap

         • Intern opplæring eget miljøstyringssystem

          • Nytt maskin – og lager/varesystem:
           • Bedre kontroll over innkjøp: redusert innkjøp/redusert forbruk?

            • Oppfølging og evaluering av leverandører:
             • Krever miljømerkede produkter og at everandører skal bidra til å levere oss alternative produkter når det er mulig. Bevisstgjøring av leverandører om vår holdning, sertifisering